Ważne informacje

2. Dziesiątka Babicka, to największa impreza sportowa organizowana na terenie Gminy Stare Babice pod Warszawą. Jest to wydarzenie stworzone z myślą o wszystkich fanach biegania, sportu i zdrowego stylu życia. Bieg rozgrywany jest na dystansie 10 kilometrów, na jednej płaskiej pętli atestowanej przez PZLA.

WAŻNE INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW:

Odbiór pakietów startowych:
Biuro Zawodów mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40, w odległości 500 metrów od punktu Start/Meta. Biuro będzie czynne: dnia 7 kwietnia (piątek) w godzinach 17:00 – 20:00 i dnia 8 kwietnia (sobota, dzień biegu) w godzinach 7:00 – 11:30.

Odbiór pakietów startowych przez inną osobę:
Odbiór pakietów startowych przez inną osobę, możliwy jest na podstawie załączonego poniżej dokumentu. Do oświadczenia, wypełnionego i podpisanego przez osobę której pakiet odbieramy, należy dołączyć także ksero jej dokumentu ze zdjęciem. PLIK: Upoważnienie do odbioru pakietu startowego.

Przepisanie pakietu startowego na inną osobę:
Niestety obecnie nie ma już takiej możliwości.

Depozyty:
Depozyty będzie można złożyć w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 7:00 – 11:30.

Regulamin:
Regulaminy biegów (biegu głównego i biegów dziecięcych) znajdują się tutaj.

Bezpieczeństwo:
Zachęcamy do wypełnienia pól na odwrocie Państwa numeru startowego.

Zgłoszenia do Młode Babice Biegają (biegi dziecięce), wolontariatu, dla pacemakerów. Ważne dokumenty:
Biegi dziecięce, zgłoszenie do Młode Babice Biegają: PLIK druk zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna.
Wolontariusze: PLIK kwestionariusz osobowy wolontariusza
Pacemakerzy: PLIK formularz zgłoszeniowy.

Program imprezy:
9:00 – oficjalne rozpoczęcie Biegów Dziecięcych w ramach 2. Dziesiątki Babickiej (przemówienia, etc.)
9:30 – start pierwszego biegu dziecięcego (dekoracje po 2 biegach). Każdy bieg startuje co 8-12 min.
11:00 – koniec biegów dziecięcych
11:30 – oficjalne otwarcie 2. Dziesiątki Babickiej
11:45 – rozgrzewka
11:52 – przygotowania do biegu (ustawienie zawodników w bezpośredniej strefie startu)
12:00 – start biegu głównego
12:28 – 12:35 – spodziewany pierwszy zawodnik na mecie
12:35 – rozpoczęcie wydawania posiłków regeneracyjnych na mecie
12:00 – 13:30 uroczysta dekoracja zawodników w poszczególnych kategoriach
14:00 – przewidywane zakończenie imprezy

Inne pytania:
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się tutaj. W przypadku, gdy nie znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytanie, zapraszamy do kontaktu!

Mapka strefy start/meta:

10b_mapa