Ważne informacje

Marsz Nordic Walking skierowany jest do wszystkich osób, które czują się na siłach, aby marszem ukończyć dystans 10 kilometrów. Wychodzimy naprzeciw miłośnikom tej dyscypliny sportu i w ramach Dziesiątki Babickiej, w tym roku po raz pierwszy, zachęcamy do wzięcia udziału także w tej rywalizacji.

ZAPISY NA MARSZ NORDIC WALKING [ZAPISZ SIĘ!]

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW MARSZU NORDIC WALKING:

Odbiór pakietów startowych
Pakiety startowe będzie można odbierać w Biurze Zawodów, które mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40, w odległości 500 metrów od punktu Start/Meta. Biuro będzie czynne: dnia 5 kwietnia (piątek) w godzinach 17:00 – 20:00 i dnia 6 kwietnia 2019 r. (sobota, dzień imprezy) w godzinach 7:00 – 11:30.

Odbiór pakietów startowych przez inną osobę
Odbiór pakietów startowych przez inną osobę, możliwy jest na podstawie załączonego poniżej dokumentu. Do oświadczenia, wypełnionego i podpisanego przez osobę której pakiet odbieramy, należy dołączyć także ksero jej dokumentu ze zdjęciem. PLIK:
upoważnienie do odbioru pakietu startowego NW.

Regulaminy
Regulamin marszu Nordic Walking znajduje się tutaj:
 regulamin marszu Nordic Walking w ramach 3. Dziesiątki BabickiejProsimy także o zapoznanie się z przepisami sędziowania marszu NW.

UWAGA: Przypominamy, że o przynależności do kategorii wymienionych w podpunktach 4-7 (Kategorie: PWZ i Gmina Stare Babice) decyduje złożone przez zawodnika oświadczenie, w którym zawarte informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym, co zawodnik poświadcza własnoręcznym podpisem.

Przepisanie pakietu startowego na inną osobę
Niestety nie ma takiej możliwości.

Depozyty
Depozyty będzie można złożyć w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 7:00 – 11:30.

Bezpieczeństwo

Zachęcamy do wypełnienia pól na odwrocie Państwa numeru startowego.

Program 4. Dziesiątki Babickiej:
9:00 – oficjalne rozpoczęcie Biegów Dziecięcych w ramach 4. Dziesiątki Babickiej
9:30 – start pierwszego biegu dziecięcego (dekoracje po 2 biegach); każdy bieg startuje co ok. 8 min
11:20 – koniec biegów dziecięcych.
11:30 – oficjalne otwarcie 4. Dziesiątki Babickiej
11:45 – rozgrzewka
11:52 – przygotowania do biegu ( ustawienie zawodników w bezpośredniej strefie startu )
12:00 – start biegu głównego
12:05 – start marszu Nordic Walking
12:28 – 12:35 – spodziewany pierwszy zawodnik na mecie
12:35 – rozpoczęcie wydawania posiłków regeneracyjnych na mecie
13:00 – 13:30 uroczysta dekoracja zawodników w poszczególnych kategoriach
14:00 – przewidywane zakończenie imprezy.

Inne pytania:
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w tym miejscu.
W przypadku, gdy nie znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytanie, zapraszamy do kontaktu!

Mapka strefy start/meta:

10b_mapa