Organizację i przebieg naszego biegu po raz piąty wspierać będzie Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, które zostało Partnerem 5. Skynet Dziesiątki Babickiej.