Gaz-System naszym kolejnym Partnerem!

W gronie naszych Sponsorów Skynet Dziesiątka Babicka, już po raz trzeci, serdecznie witamy firmę Gaz-System! Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., to firma która dba o regularny i zgodny z umowami przesył gazu, konserwacje i remonty sieci gazociągowej oraz dystrybucję gazu do dalszych podmiotów według zasady równości.

GPK Eko-Babice Partnerem Skynet Dziesiątki Babickiej

Z przyjemnością informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. zostało Partnerem naszej tegorocznej imprezy. G.P.K. Eko-Babice rozpoczęła działalność w 1999 roku, a powstałą w celu realizacji zadań własnych Gminy Stare Babice w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Eko-Babice świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz eksploatacji i […]