Partnerem Technicznym biegu I Dziesiątka Babicka zostało Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice”, które świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz eksploatacji i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie naszej gminy, jak również odpowiada za budowę kompleksu edukacyjno-sportowego w Zielonkach przy Południowej. Więcej informacji na temat oferty firmy znajdą Państwo na stronie www.eko-babice.pl.