Partnerem Dziesiątki Babickiej została Fundacja Na Przekór. Dzięki jej zaangażowaniu oraz uprzejmości, szeregi sztabu organizacyjnego naszej imprezy będą wspierać wolontariusze w postaci młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Stare Babice.

Fundację Na Przekór charakteryzuje zapał, oryginalność działań, pasja oraz otwartość na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą pracować z młodzieżą i dla młodzieży. Misją Fundacji jest hasło: Kształcimy pokolenia przyszłości. Fundacja chce różnorodnymi metodami ułatwiać młodzieży start w dorosłe życie. Fundacja Na Przekór włącza się również w działania lokalne na rzecz integracji środowiska lokalnego.

Zapraszamy na stronę Fundacji po więcej informacji www.naprzekor.org.pl