W gronie naszych Sponsorów Skynet Dziesiątka Babicka, już po raz trzeci, serdecznie witamy firmę Gaz-System!

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., to firma która dba o regularny i zgodny z umowami przesył gazu, konserwacje i remonty sieci gazociągowej oraz dystrybucję gazu do dalszych podmiotów według zasady równości.