Z przyjemnością informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. zostało Partnerem naszej tegorocznej imprezy.

G.P.K. Eko-Babice rozpoczęła działalność w 1999 roku, a powstałą w celu realizacji zadań własnych Gminy Stare Babice w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Eko-Babice świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz eksploatacji i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stare Babice.