Naszym Partnerem została Gazeta Babicka.

Gazeta Babicka jest miesięcznikiem, który zajmuje się sprawami mieszkańców. Relacjonuje minione wydarzenia, zapowiada nachodzące. Od kwietnia 2018 roku wydawcą Gazety Babickiej jest Dom Kultury Stare Babice.

Zapraszamy na stronę poświęconą Gazecie Babickiej.