Organizatorem biegu I Dziesiątka Babicka jest GOSiR Stare Babice, który odpowiada za większość imprez sportowych na terenie Gminy Stare Babice. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 2012r. Głównym zadaniem Ośrodka jest zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie sportu i rekreacji, a także upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Stare Babice.

Do głównych celów GOSiRu Stare Babice należą:

Na temat aktualnej działalności GOSiRu Stare Babice zapraszamy na stronę internetową: www.gosirstarebabice.pl