Odbiór pakietów startowych przez inną osobę

Odbiór pakietów startowych przez inną osobę, możliwy jest na podstawie załączonego poniżej dokumentu. Do oświadczenia, wypełnionego i podpisanego przez osobę której pakiet odbieramy, należy dołączyć także ksero jej dokumentu ze zdjęciem.

PLIK: Upoważnienie do odbioru pakietu startowego.